vấn môi trường:

Tu Van Moi Truong

Năm 2012, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Phú Khánh ra đời nhằm cung cấp các gói dịch vụ phụ cho các nhà máy xử lý nước thải tập trung lớn của thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2015, sản phẩm mà Công ty muốn đem lại cho khách hàng chính là giúp họ quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải hiệu quả nhất, đồng thời giúp khách hàng giải đáp thắc mắc về các quy định môi trường, tư vấn và lập các hồ sơ môi trường theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, Công ty kinh doanh thiết bị ngành môi trường, đại lý phân phối của các nhà sản xuất ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Công ty tiếp cận được những khách hàng có nhu cầu về xử lý môi trường, quản lý môi trường đúng và đầy đủ. Khởi đầu là những Công ty, dự án nhỏ; sau đó Công ty dần tạo được uy tín với khách hàng nhờ vào chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Đến nay, công ty đã và đang tiếp tục được những Công ty lớn hơn tín nhiệm: Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Nhà máy nước Thủ Đức, Nhà máy nước Tân Hiệp, Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố, v.v…