Vi khuẩn sợi loại 0092 và Xử lý nước thải

Vi khuẩn của tháng: Vi khuẩn sợi loại 0092 và Xử lý nước thải

Với mục đích xác định hình thái của vi khuẩn sợi loại 0092 Eikelboom có một cách duy nhất là áp dụng các đặc điểm nhuộm dương tính của Neisser. Vi khuẩn sợi loại 0092 thường có đường kính 0,8 – 1,0 μm và chiều dài nhỏ hơn 200 μm. Các vi khuẩn sợi thường nằm trong các bông bùn và nếu chúng gây ra/góp phần vào hiện tượng bung bùn có sợi, thì thường là do các vi khuẩn sợi tạo ra bông bùn mở/khuếch tán.

Trong một số trường hợp, các vi khuẩn sợi loại 0092 dường như cũng có khả năng phát triển phân tán. Nguyên nhân tăng trưởng được công nhận của các vi khuẩn sợi loại 0092 là do nồng độ các acid hữu cơ phân tử lượng thấp tăng cao. Các acid hữu cơ là một phần của BOD hòa tan (chất nền rất sẵn có) có thể xuất hiện tự nhiên trong nhiều chất thải công nghiệp và chất thải từ bể tự hoại, hoặc được hình thành trong các khu vực tự hoại/lên men (trạm nâng, bể điều hòa)

Nói chung, các vi khuẩn sợi loại 0092 xuất hiện trong nước thải ở các giá trị thời gian lưu cao hơn một chút và khi có chu trình kỵ khí/hiếu khí (ví dụ, các tế bào chọn lọc để loại bỏ chất dinh dưỡng sinh học tăng cường) hoặc tiền xử lý kỵ khí dòng chảy ngược trước các tiến trình bùn hoạt tính thứ cấp.

Nhận dạng loại 0092

Việc nhận dạng loại 0092 thường có thể khó khăn vì nó không hoàn toàn phù hợp với bất kỳ bảng nhận dạng nào trước khi nhuộm, và do đó, không thể dễ dàng xác định chỉ khi ngâm dầu phóng đại 1000 lần. Trong một số trường hợp, có thể nhìn thấy hình dạng ô hình chữ nhật mờ nhạt. Nếu không nhìn thấy thành tế bào (vách ngăn), thì vi khuẩn sợi loại 0092 thường có thể giống loại sợi Haliscomenobacter. Lưu ý: Đường kính của vi khuẩn sợi loại 0092 thường lớn hơn loại Haliscomenobacter.

Người ta nghi ngờ rằng những khác biệt nhỏ được quan sát thấy trong các kiểu hình thái loại 0092 là do các yếu tố như sự đa dạng di truyền trong kiểu hình thái, tốc độ phát triển của vi khuẩn sợi, và chất nền cụ thể mà vi khuẩn sợi có thể đang sử dụng. Từ quan điểm di truyền, Ca Promineofilum là chi thường xuyên được liệt kê sở hữu các đặc điểm hình thái kiểu 0092. Hướng dẫn thực địa MIDAS đề cập đến 10 loài có khả năng thuộc chi Ca Promineofilum, trong đó chỉ có một loài có tên được đề xuất tại thời điểm viết bài này. Một số thành viên Ca Promineofilum được công nhận là có thể lưu trữ đường trong điều kiện yếm khí, và nói chung, vi khuẩn sợi loại 0092 được cho là có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình loại bỏ phốt pho sinh học tăng cường.

Một chi khác có liên quan đến kiểu hình dạng 0092 là Ca Amarolinea. Chi Ca Amarolinea có ba loài được công nhận  và được công nhận là có khả năng hô hấp hiếu khí, lên men và khử nitrat bất thường thành amoniac. Các chi khác là ứng viên cho các đặc điểm hình thái loại 0092 bao gồm Belilinea, Flexilinea, Leuilnea, Anaerolinea và Leuilnea. Theo kinh nghiệm khi so sánh các phát hiện trên kính hiển vi với giải trình tự rRNA 16S, nó cũng rất phổ biến đối với các dạng hình thái loại 0092 tương quan với các số đọc chưa được phân loại từ Chloroflexi phylum chẳng hạn như số nhận dạng loại Aster Bio 474964, 292625 và 292628.

Nguồn: www.tpomag.com