“Plogging”- Kết hợp giữa chạy bộ và nhặt rác

Plogging- vừa chạy bộ vừa nhặt rác, là một hoạt động có tổ chức ở Thuỵ Điển, diễn ra vào năm 2016 và lan sang các nước khác vào năm 2018.

Erik Ahlstrom- là người sáng lập ra Plogging đã bắt đầu thực hiện chiến dịch tại thủ đô Stockholm- Thuỵ Điển. Hãy cùng xem ông và mọi người thực hiện.

We can all learn from plogging, the popular fitness craze taking over the world.

We can all learn from plogging, the popular fitness craze taking over the world.

Người đăng: ATTN: vào 7 Tháng 3 2018