HỘI NGHỊ BÀN TRÒN VỀ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NHẰM CẢI THIỆN QUẢN LÝ NƯỚC THẢI  TẠI VIỆT NAM

 

Theo Ngân hàng Thế giới năm 2019, ở Việt Nam, về thành phần nước thải, thống kê cho thấy: chỉ 12% nước thải đô thị và khoảng 2/3 nước thải công nghiệp được xử lý. Trong khi đó, trong bối cảnh Việt Nam ở giai đoạn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước, ngày càng có nhiều nhà máy xử lý nước thải được xây dựng nhưng vẫn thiếu các kỹ thuật viên có trình độ cao để thực hiện công tác vận hành, xử lý nước thải. Có thể thấy rằng, ngành đào tạo quản lý và xử lý nước thải ở Việt nam vẫn chưa đủ khả năng cung cấp nguồn nhân lực về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu của hiện tại và tương lai, phục vụ cho Chiến lược Quốc Gia về Tăng trưởng Xanh của chính phủ Việt Nam.

Từ lý do đó, Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Đức “Đổi mới Đào tạo Nghề Việt Nam” được xây dựng với sự tài trợ của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và được thực hiện bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) với sự hợp tác của Tổng cục Giáo dục và Đào tạo Nghề nghiệp Việt Nam (DVET). Mục tiêu của dự án là củng cố, trang bị cho các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ những kỹ năng cần thiết để thực hiện quản lý nước thải bền vững trong thực tế và phát triển các giải pháp đào tạo ngắn hạn và dài hạn phù hợp với tiêu chuẩn của Đức và nhu cầu ngành. 

 
Vào ngày 26/05/2023, Hội nghị bàn tròn Kỹ năng Nghề Quốc gia về cải thiện quản lý nước thải tại Việt Nam được diễn ra ở Hà Nội. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Phú Khánh rất vinh dự khi được dự hội nghị cùng các bên liên quan nhằm hỗ trợ, xác định nhu cầu kỹ năng theo Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam và thúc đẩy thảo luận đáp ứng các nhu cầu trên thông qua cung cấp lực lượng lao động được đào tạo bài bản và có trình độ cao.

Hình 1: Các đại biểu tham dự hội thảo.

 Mục tiêu của hội thảo là:

  • Xác định và thảo luận về những thách thức chính trong ngành.
  • Xác định và thảo luận về những nhu cầu kỹ năng trong tương lai của ngành và nguồn cung cấp kỹ năng hiện tại (ví dụ: cơ hội đào tạo)
  • Giới thiệu ý tưởng về Hội đồng Kỹ năng Nghề quốc gia trong lĩnh vực xử lý nước thải
  • Thảo luận về sự cần thiết thí điểm hội đồng nghề để cải thiện quản lý nước thảiThảo luận và đề xuất cơ chế hợp tác Nhà nước – Doanh nghiệp – Cơ sở GDNN trong khuôn khổ Hội đồng Kỹ năng Nghề quốc gia.

 

Hình 2: Giám đốc (hình trái) và Phó Giám đốc (hình phải) trình bày ý kiến, thảo luận cùng hội đồng.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành quản lý trạm xử lý nước thải, đaị diện công ty Phú Khánh đã đóng góp cho hội thảo những phương án quán lý, những vấn đề phát sinh có thể xảy ra trong quá trình vận hành, để các bên tham gia có cái nhìn tổng quan về công tác quản lý trạm xử lý nước thải hiện nay. Đồng thời, với vai trò là chuyên gia, giảng viên hợp tác cùng GIZ và có quá trình làm việc lâu dài cùng nhân viên/sinh viên được đạo tạo bởi chương trình GIZ, đại diện công ty Phú Khánh đã chia sẽ những bài học kinh nghiệm, những giá trị đúc kết từ thực tiễn, thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với bối cảnh, thách thức trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, kỹ thuật viên xử lý nước thải có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của Quốc gia.

Hình 3: Các đại biểu tham gia hội nghị chụp ảnh lưu niệm