Quản lý vận hành:

+ QLVH hệ thống xử lý nước thải

+ QLVH mạng lưới thoát nước mưa

+ QLVH mạng lưới thoát nước thải

+ Các công trình xử lý chất thải khác

Một số trạm/hệ thống xử lý nước thải tiêu biểu mà công ty đang vận hành

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn giải pháp vận hành trạm xử lý nước thải chuyên nghiệp nhất.

Thông tin liên quan