KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Cơ quan thẩm định và phê duyệt hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường?

Tại nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định đối tượng và cơ quan quản lý thẩm định, phê duyệt hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo nghị định 40/2019/NĐ-CP “Các dự án đã triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành và các dự án, cơ sở đã đi vào vận hành (bao gồm cả các dự án mở rộng quy mô, tăng công suất, thay đổi công nghệ của cơ sở, khu công nghiệp đang hoạt động) mà chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ về môi trường tương đương, thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.”

Công ty Phú Khánh đã từng và đang thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án: CÁC CỬA HÀNG CO.OP FOOD TẠI TP.HCM (BAO GỒM CO.OP FOOD NHƯỢNG QUYỀN) VÀ TẠI TP.HÀ NỘI; NHA KHOA-CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TẠI TP.HCM; CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỒ NỘI THẤT TỪ GỖ;…

Trích hình ảnh của một số dự án mà công ty đã hoàn thành:

Hình 1

 

Hình 2

 

Hình 3

 

Hình 4