Giới thiệu

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Môi Trường Phú Khánh là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường được thành lập năm 2012 có Văn phòng tại Quận 9, Tp.HCM

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

1. Tư vấn môi trường:

– Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
– Lập cam kết đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường
– Lập đề án bảo vệ môi trường
– Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
– Lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn tiếp nhận
– Giấy phép khai thác nước dưới đất
– Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động
– Đo đạc, phân tích chất lượng môi trường

2. Thiết bị môi trường:

– Hệ thống thoát nước chân không (Roedinger)
– Xử lý nước thải bằng công nghệ điện phân (Trident)
– Hệ thống lọc nước rỉ rác (RO ROCHEM)
– Thiết bị công nghệ trong ngành môi trường khác

3. Quản lý vận hành:

– QLVH thệ thống xử lý nước thải
– QLVH mạng lưới thoát nước mưa
– QLVH mạng lưới thoát nước thải
– Các công trình xử lý chất thải khác.

Và...

4. Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ:

– Hệ thống xử lý nước thải
– Hệ thống xử lý nước cấp
– Trạm quan trắc tự động
– Các công trình xử lý chất thải khác

5. Tư vấn khảo sát lòng cống bằng camera tự hành:

– Tư vấn khảo sát lòng cống bằng camera tự hành (Robot CCTV)

 

PhuKhaCo

Dịch vụ môi trường chuyên nghiệp tại Việt Nam