BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? Cơ quan thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Tại nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định đối tượng và cơ quan quản lý thẩm định, phê duyệt ĐTM.

Theo nghị định 40/2019/NĐ-CP “Các dự án đã triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành và các dự án, cơ sở đã đi vào vận hành (bao gồm cả các dự án mở rộng quy mô, tăng công suất, thay đổi công nghệ của cơ sở, khu công nghiệp đang hoạt động) mà chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ về môi trường tương đương, thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.”

Công ty Phú Khánh đã từng và đang thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án: TRẠM XỬ LÝ BÙN CÔNG SUẤT 25,7 TẤN DS/NGÀY; NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG GIÀY THỂ THAO XUẤT KHẨU CÔNG SUẤT 9.500.000 SẢN PHẨM/NĂM; XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ BÙN CÔNG SUẤT 220 TẤN/NGÀY; CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG TẠI QUẬN TÂN BÌNH;…

Trích hình ảnh của một số dự án mà công ty đã hoàn thành:

 

Nguồn: Phòng tư vấn – Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Phú Khánh