BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đối tượng phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường? Nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho cơ quan quản lý nào?

Tại nghị định 08/2022/NĐ-CP và thông tư 02/2022/TT-BTNMT có quy định đối tượng lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường và các cơ quan quản lý để gửi nộp báo cáo.

Công ty Phú Khánh đã từng và đang thực hiện lập hồ sơ báo cáo kết quả quan trắc môi trường cho dự án: NHÀ MÁY NƯỚC; CHUNG CƯ; CO.OP FOOD; BỆNH VIỆN THẨM MỸ, CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỒ NỘI THẤT TỪ GỖ….