BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đối tượng phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường? Nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho cơ quan quản lý nào?

Tại nghị định 40/2019/NĐ-CP và thông tư 25/2019/TT-BTNMT có quy định đối tượng lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường và các cơ quan quản lý để gửi nộp báo cáo.

Tên gọi của báo cáo công tác bảo vệ môi trường trước khi thông tư 25/2019/TT-BTNMT có hiệu lực là báo cáo kết quả quan trắc môi trường.

Công ty Phú Khánh đã từng và đang thực hiện lập hồ sơ báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo 25/2019/TT-BTNMT gọi là báo cáo công tác bảo vệ môi trường) cho dự án: NHÀ MÁY NƯỚC; CHUNG CƯ; CO.OP FOOD; BỆNH VIỆN THẨM MỸ, CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỒ NỘI THẤT TỪ GỖ….