Hệ thống kiểm soát tảo bằng công nghệ siêu âm MPC-Bouy

Tảo nở hoa gây ra những vấn đề:

Làm biến đổi màu của nước, gây mất mỹ quan ao/hồ

Làm bẩn nước, gây mùi hôi hoặc vị khó chịu

Gây chết hoặc đầu độc các tổ chức sống khác trong hệ thống thủy sinh, bao gồm cả cá…

Kiểm soát tảo bằng công nghệ siêu âm là giải pháp kiểm soát tảo hiện đại, thân thiện với môi trường, có hiệu quả với những khu vực lớn, không sử dụng hóa chất, không tạo ra chất độc hại trong quá trình kiểm soát tảo, chi phí vận hành và bảo trì thấp.